De Belgische Nationale Veiligheidsraad keurde de ‘Cybersecuritystrategie 2.0’ goed. “Dit plan moet van België tegen 2025 een van de minst kwetsbare Europese landen maken op het vlak van cyberveiligheid”, zegt Miguel De Bruycker, directeur van het Centrum voor Cybersecurity België.