Google heeft versie 99 van zijn webbrowser Chrome uitgebracht. Google Chrome is beschikbaar voor Windows, Linux en macOS. Er zijn ook versies voor Android en iOS, maar die volgen een iets ander releaseschema. In versie 99 is onder meer showPicker() toegevoegd, wat gebruikt kan worden voor het invoeren dingen als datum, tijd en kleur. Verder is er een nieuwe download-shortcut, is er handschriftherkenning en zijn de eerste stappen gezet voor het uitfaseren van Manifest v2, war onder meer voor adblockers gevolgen heeft. Meer informatie over de veranderingen die in deze uitgave zijn aangebracht, naast de gebruikelijke bug- en security fixes, kunnen hieronder worden gevonden. CSS Cascade Layers