Telegram is kort na de ‘stille’ introductie van een betaalsysteem voor posts op het berichtenplatform op de vingers getikt door Apple. Gebruikers konden grofweg een dag posts achter een paywall plaatsen en via een extern betalingssysteem geld voor de content vragen.