Samsung Electronics en Sony overleggen met elkaar om te komen tot een samenwerking voor het maken van chips voor de automotive-sector. Dat melden niet nader genoemde bronnen en analisten waar Business Korea zich op baseert.