De zes Belgische regeringen willen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de komst van een vierde mobiele provider. Ze vragen zich af welke impact die provider heeft op werkgelegenheid. Daarnaast wil de Vlaamse regering dat het plan wordt getoetst aan de Europese wetgeving.