De commissie interne markt en consumentenbescherming van het Europees Parlement heeft voor de Digital Services Act gestemd. Die wet moet onder andere strengere verplichtingen opleggen aan onlinediensten voor het tegengaan van illegale en schadelijke content.