Iets met wagenziekte en zo was voor mij ook een aardige gedachte: Sommige gebruikers van vr-systemen ervaren een soort wagenziekte, vooral bij sub-optimale systemen. Sommige wagen-ziekte patiënten ervaren voorin de auto, met vrij uitzicht op het landschap juist veel minder problemen. Dan moet met (perfecte) vr-systemen in voertuigen ook wel iets te doen zijn tegen wagenziekte.

Maar dan de kosten van dit systeem… De auto moet aangepast zijn: Er is ongetwijfeld een systeem nodig die de bewegingen van de auto meet. En hoe eerder ze meet, hoe accurater ze is. Dus meten van stuur, rem en ‘gas-geven’ is wenselijk. Dat daarvoor een paar honderd euro’s wordt afgerekend is reëel. Dan voor iedere headset een serieus bedrag… ook geen probleem. Die moet natuurlijk ook thuis te gebruiken zijn en die van thuis moet in de auto ook mee-werken.

Een stabiele internet verbinding acht ik technisch niet nodig. Dat zal vooral voor licentie en marketing doeleinden nodig zijn. Gezien het altijd een mobiele verbinding is, lijkt mij de eis van een stabiele verbinding beslist niet terecht. Dat ze bij het opstarten even contact moet krijgen zou ik kunnen accepteren. Dat ze af en toe wat gegevens moet ophalen is verklaarbaar. Maar als onderbrekingen in de internet aansluiting ook hikjes in het beeld gaan geven, dan zie ik dat als een technische tekortkoming.

Maar een abonnement van €20,- per maand vind ik echt belachelijk. Want ik ga er van uit dat voor de specifieke software die gebruikt gaat worden ook nog de nodige abonnementen moeten/kunnen worden afgesloten.