Wij hebben geen vrije markt.

We hebben een markt die door overheidsingrepen kunstmatig ‘skewed’ is in het voordeel van grote multinationals.

Beperkte aansprakelijkheid is een groot, en puur kunstmatig, juridisch voordeel van vennootschappen boven de eenmanszaak of de firma.

Zeer verrregaande overheidsbemoeienis met de economie, zoals het moeten aanvragen van vergunningen om iets met je eigendom te doen, zijn voor kleine bedrijven een enorm obstakel, voor een groot bedrijf daalt de prijs om eraan te voldoen omgekeerd evenredig met de omvang van het bedrijf, een bakker is een rib uit z’n lijf kwijt voor vergunningen, een bedrijf als Nestlé is voor aan exact dezelfde regels te voldoen een piepkleine fractie van z’n inkomen kwijt.

Een vrije markt is een effen speelveld waar niemand door arbitraire beslissingen van de overheid kunstmatig voor- of nadeel verkrijgt.

En die hebben we niet, omdat we een interventionalistische houding van de overheid jegens de economie hebben, en ambtenaren de macht hebben om gewoon de spelregels in de economie te bepalen. En die spelregels die we nu hebben staan bol van inhoudelijke bemoeienis met hoe private partijen economisch actief mogen zijn.

Er is geen vrije markt. In een vrije markt zouden we 100% de meritocratie omarmen en accepteren dat er nu eenmaal winnaars en verliezers zijn. In plaats daarvan hebben we kunstmatige voordelen voor multinationals maar bureaucratische terreur en gierend hoge belastingen voor burgers en kleine zelfstandigen.