De aanspraak op wetgeving gaat over artikel 102 van de EU, die de interne markt beschermt tegen misbruik van dominantie.

TL;DR: niet elke daad van een mogendheid is daarmee misbruik, al voelt dat voor enkele comissieleden misschien wel zo.

Kort artikel: “Onverenigbaar met de interne markt en verboden, voor zover de handel tussen lidstaten daardoor ongunstig kan worden be├»nvloed, is het, dat een of meer ondernemingen misbruik maken van een machtspositie op de interne markt of op een wezenlijk deel daarvan.” er volgen enkele voorbeelden.

De comissie zegt dat Facebook zo gebruikers krijgt voor Marketplace, en dat dat andere kapot maakt. Dat is gewoon normale competitie. Als de een wint wegens een troef, zoals dik advertentiegeld, dan kan dat. Zelfs het bezitten van een distributienetwerk en daarmee beter kunnen leveren is eerlijke competitie. De competitie krijgt inderdaad geen integratie in Facebook, en een browser-plug in die dat wel regelt zal waarschijnlijk illegaal zijn omdat Facebook’s website ermee ontwricht wordt (en ik meen dat copyright de integriteit van de website dus beschermt).

“Meta unilaterally imposes unfair trading conditions” – dat zou best kunnen. Marketplace is wel redelijk ‘low life’ om te spreken van goede condities. Personen die biedingen cancellen en dergelijke zou best wel eens gewoon te fout kunnen zijn. Het gaat de comissie echter om “ads-related data derived from competitors for the benefit of Facebook Marketplace”, dus het hebben van competitie die adverteert op Marketplace en dan vrij arbitrare resultaten mag verwachten (beetje zoals een natuurlijke persoon geen idee heeft wie z’n facebook marketplace ad straks ziet). “Such conditions impose a burden on competitors and only benefit Facebook Marketplace.”

Ik snap het tweede punt eigenlijk gewoon niet, als ik eerlijk ben. Competitors hoeven niet akkoord te gaan met Facebook’s termen en aanbod, en zijn daar ook niet toe gedwongen. De commissie haalt ook niet aan hoe ze Artikel 102 relateren met ‘terms en conditions’ die complex en/of moeilijk negatief uitpakken. Als ik het goed begrijp, Facebook ontdekt mijn interesses in advertentieonderwerpen, terwijl adverteerders alleen de eigen advertenties in zien, en gebruikt die data vervolgens op Marketplace om wellicht de gedetecteerde behoefte te voorzien. Dit is dan oneerlijk. Het profileren van de klant en die data niet delen is echter wel de norm van de dag.

Bij artikel 102 moet vooral begrepen worden, naar ik meen, een bedrijf dat weigert voldoende speciale hamers te leveren aan een land in de EU, het duur maken van bepaalde producten in bepaalde landen, of zelfs het toevoegen van voorwaarden die niet noodzakelijk zijn voor het leveren van een product (je krijgt zoveel tonnen beton, als je ook zoveel gaat bouwen? Of ‘als je ook zoveel fietsen koopt’).

De link zit dus in ‘andere onbillijke contractuele voorwaarden’, zoals gegeven in de voorbeelden. Hoe dan ook, de context is het beschermen van vrije handel binnen de EU. Er wordt natuurlijk over de grens gehandelt via Marketplace, en er zijn voorwaarden die misschien overtollig pro-Meta zijn. De case gaat mi helemaal stuk op ‘normal market practices’ die Meta hier uitrolt. Toegang en activiteit op het Facebook platform staan waarschijnlijk ook los in deze zin, worden niet exceptioneel gebonden aan de internationale transacties zoals die middels Marketplace geschieden.

Het product bevordert in de breedte de handel, en doet dat zonder te tarten aan een homogene markt. Daarmee is Artikel 102 aanhalen eigenlijk ongepast. Facebook’s handelen heeft niet het karakter van het tegengaan van eerlijke competitie, maar wel het (eventueel) gebruiken van hun krachten in data mining en processing, en ‘paginaomzet’. Er is op marketplace geen verwachting van ‘eerlijke en billijke plaatsing of aandacht’. Als je advertenties op Facebook alleen maar raak zijn als experiment, in plaats van als contactvinden met een waarschijnlijke klant (ie Facebook plaatst je advertenties express verkeerd), zelfs dan mag je dat gewoon verwachten, en je beseffen dat je daar niet zou moeten adverteren.

De ‘international shipping’ toeslagen zouden ‘european single market’ shipping moeten zijn, dat zou een groot verschil maken in de tweedehands markt.

[Reactie gewijzigd door GamingZeUs op 20 december 2022 01:36]