De Europese Raad heeft een resolutie aangenomen waarin staat dat autoriteiten toegang moeten kunnen krijgen tot versleutelde data. De Raad stelde daar in november al een draft van op. Dergelijke resoluties zijn niet juridisch bindend, maar omvatten standpunten van de Europese Raad.