De Europese Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de paraatheid van Europese instellingen tegen cyberaanvallen en concludeert dat deze onvoldoende is. Volgens de Rekenkamer moet er nauwer worden samengewerkt tussen verschillende autoriteiten om de veiligheid te waarborgen.