Europol moet voortaan de gegevens die het heeft over niet-verdachte burgers na zes maanden verwijderen. Dat heeft de Europese privacytoezichthouder EDPS bevolen. Europol krijgt twaalf maanden de tijd om hieraan te voldoen.