David Stevens, de ontslagen voorzitter van de Belgische privacytoezichthouder heeft zijn ontslag niet via een snelle procedure kunnen aanvechten bij de Belgische Raad van State. Het hof ging niet mee in de argumentatie dat er een uiterst dringende noodzakelijkheid heerst in het dossier.