Facebook heeft moties ingediend om de antitrustzaken tegen het bedrijf te seponeren. Deze zaken zijn vorig jaar ingediend door de Amerikaanse FTC en verschillende Amerikaanse staten. Volgens Facebook zijn beide zaken ongegrond.