Tracking cookies zouden gewoon niet eens moeten bestaan. Het vissen naar onze gegevens heeft tot nu meer kwaads gebracht dan goeds. Natuurlijk zijn er diensten/producten zoals Google (Maps, zoekmachine) die hierdoor deels bestaansrecht hebben, maar Google verdient gruwelijk veel met onze gegevens en verzint daardoor steeds meer manieren om (nog meer van) die gegevens te krijgen.
En erger nog: ook overheden pikken daar een graantje van mee, en onze eigen overheid blijkt al én niet competent genoeg, én met dubieuze intenties om te gaan met onze gegevens. Laat staan wat andere overheden willen met jouw gegevens. Fijne vooruitzichten zijn dat …

Nog een tip wat informatie betreft: ik heb bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering te horen gekregen dat deze verzekering niet afgesloten kan worden, omdat ik een te groot risico zou zijn.
Ik was zeer verbaasd en na navraag, bleek dat ik onder andere doordat ik psoriasis heb en een angststoornis (vliegangst, waarvoor een behandeling met succes is afgerond) al niet meer in aanmerking zou komen voor die verzekering. Hoe psoriasis zal leiden tot arbeidsongeschiktheid, is mij een raadsel en waarom zou ik me überhaupt laten diagnosticeren voor vliegangst, als dit me alsnog mijn hele (werkzame) leven blijft achtervolgen, ongeacht wat ik er met die diagnose doe?

Nou zal ik me voortaan goed bedenken wanneer ik voor zaken na de huisarts ga en wat in mijn medische dossier opgenomen gaat worden …
Mijn uitgangspunt zal zijn dat we alles te verbergen hebben. En dat geldt voor iedereen, totdat de maatschappij weer enigszins gezond om zal gaan met persoonlijke gegevens.