De urenlange storing bij Facebook en zijn diensten werd veroorzaakt door een verkeerd commando tijdens routine-onderhoud. Het commando haalde onverhoopt het hele backbone-netwerk offline, wat een volgend probleem met het border gateway-protocol veroorzaakte.