De sancties doen hun werk wel degelijk. Dat wij er zelf ook last van hebben, dat stond van tevoren al vast. Dat is voor niemand een verrassing. Zoiets hoort bij het instellen van dergelijke sancties.

Het westen (en dan met name de VS) legt al decennia onwelgevallige landen sancties op: Cuba, Noord-Korea, Iran…. Wij leden nooit pijn daarbij omdat die landen economisch weinig voorstelden en wij zeker niet van hun produkten afhankelijk waren. In het geval van Rusland is dat totaal anders. De wereld is absoluut afhankelijk van Rusland als het gaat om graan, kunstmest, zonnebloemolie, gas, olie, allerlei andere grondstoffen.

De VS en Europa voeren in wezen een economische oorlog tegen Rusland door handel met Russische banken te verbieden, de export van hitech producten te verbieden, tegoeden ter waarde van meer dan 300 miljard dollar in beslag te nemen, rentebetalingen op Russische staatsschulden onmogelijk te maken zodat Rusland failliet zou kunnen worden verklaard, etc. Rusland op zijn beurt gebruikt olie en gas als wapen om Europa te raken. En Europa verliest.We verliezen zelfs zo zwaar dat de Europese economie in groot gevaar komt.

Dit is niet “een beetje last”, dit kan economisch gezien onze kop kosten. Door het ongeremd geld drukken was er al flinke inflatie, maar door de economische oorlog tegen Rusland zijn we in een energiecrisis met torenhoge energieprijzen terecht gekomen die alles en iedereen raakt: burgers die hun maandelijkse energienota niet meer kunnen betalen, bakkers en tuinders die hun bedrijf sluiten omdat door blijven produceren niet lonend is, grote staalproductieconglomeraten die in bijna heel Europa de productie staken.

Kunstmest, glas, papier, aluminium, staal, da’s ondertussen allemaal te duur geworden om nog in Europa te produceren. Multinationals gaan de komende weken en maanden in spoedtempo de productie daarvan naar andere landen verhuizen. Hele produktieketens komen hierdoor in de problemen. Ook die gaan dan omvallen.

En dan heb ik het alleen nog maar over de energieintensieve industrie. Maar wat als afgezien van de prijs ook de energielevering zelf niet meer gegarandeerd is? Je leest in de kranten dat landen als Belgie en Duitsland hun gasvoorraden bijna op 100% hebben weten te krijgen. Maar die gasvoorraden zijn bedoeld als buffer bovenop de reguliere gastoevoer via gaspijplijnen en met het stilleggen van Nordstream 1 krijgt Duitsland deze winter structureel te weinig gas. Het is een hele grote vraag of Duitsland wel de winter door komt. Er moet heel veel bezuinigd worden op het gasgebruik en dat kan betekenen dat nog meer bedrijfstakken de produktie moeten staken.

We staan er nu met zijn allen economisch verschrikkelijk slecht voor. Er zijn banken (Credit Suisse, Deutsche Bank) die op springen staan, er zijn Europese energieleveranciers die alleen met staatssteun overeind gehouden kunnen worden, grote en kleine bedrijven sluiten, Europa deindustrialiseert, waarde van de Euro daalt waardoor energie nog duurder wordt, inflatie wordt bestreden door hogere rente maar daardoor komen straks landen met enorme staatsschulden (m.n. Griekenland en Italie) in de problemen, terwijl Duitsland die landen straks niet meer kan redden omdat de eigen economie deze winter in elkaar kukelt.

Eigenlijk is de enige manier om al deze economische rampspoed te vermijden juist om zo snel mogelijk Rusland en Oekraine vrede te laten tekenen zodat het gas weer kan stromen, de energiecrisis wordt opgelost en een enorme economische crash kan worden voorkomen. Maar die kans is verdomd klein ondertussen geworden. We stevenen af op de grootste economische crash sinds 1929 en tegelijkertijd is de kans op een kernoorlog ook groter dan ooit. Maar nee, laten we vooral niet proberen om aan te sturen op onderhandelen ipv oorlog.