Loop jij maar eens met een helm op een winkel binnen.

Ik wordt al eng van al de self-service kassas die een camera recht in je gezicht duwen…en als je dan vraagt wat er met die beelden gebeurd dan weet men het niet. “Het is voor leeftijds verificatie”, krijg je dan te horen…maar als je vraagt of ze opgeslagen of verwerkt worden dan kijken ze je aan alsof je lood in goud hebt veranderd.

Gewoon een masker dat op een gezicht lijkt om op straat en in publieke ruimtes te dragen, lijkt mij prima.

Even in het kort:

Het verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding geldt in en rondom gebouwen van de zorg, het onderwijs, de overheid en in de voertuigen van het openbaar vervoer. U mag op deze locaties geen kleding dragen die uw gezicht onherkenbaar maakt.

Dit betekent dat u bijvoorbeeld niet met uw integraalhelm op een apotheek of ziekenhuis mag binnenstappen. U mag bijvoorbeeld ook niet een school, gemeentehuis of trein in als u een boerka draagt.

Ik kan wel net doen of ik het begrijp, maar dat we nog steeds als ‘goede’ onder de ‘kwade’ moeten lijden is in mijn opinie onacceptabel. Het probleem is dan ook niet dat het niet gewenst is dat gezichtsbedekking wordt toegepast, het is kwalijk dat je als individu er niet op kan vertrouwen dat jouw informatie veilig is en alleen wordt gebruikt in geval van een incident.

In mijn opinie heeft een ieder dan ook het recht om artikel 2.b toe te passen:

2. Het eerste lid is niet van toepassing, voor zover kleding als bedoeld in dat lid:
b.noodzakelijk is ter bescherming van het lichaam in verband met de gezondheid of de veiligheid,

Het lijkt mij uitermate noodzakelijk voor de veiligheid van mijn geestelijke gezondheid, waaarvan ik aanneem dat een ieder dat ook ziet als onderdeel van het lichaam.
Het is bovendien zeer verontrustend dat er hierin niet wordt gesproken over de veiligheid en zekerstelling van persoonlijke informatie, iets wat in deze tijden een meer dan noodzakelijk iets blijkt. Zoals met veel wetgeving is het eenzijdig en dekt het de lading niet.

ClearView is overigens hard op weg om heel Europa tegen zich te keren. Alleen jammer dat het tegen die tijd niets meer uitmaakt omdat dan de gehele database al leeggezogen is door de verschillende veiligheidsdiensten. maar ja, zo gaat dat met alle wetgeving en maatregelen die informatie veilig moeten stellen.