Go, ook aangeduid als golang, is een programmeertaal die sinds 2007 wordt ontwikkeld door Google en de opensourcegemeenschap. De taal wordt onder andere door CloudFlare, Google, Netflix en Uber gebruikt. Go-code kan worden gecompileerd voor Android, Linux, macOS, FreeBSD en Windows, op i386-, amd64- en ARM-processorarchitecturen. De syntax van Go is vergelijkbaar met die van C en soortgelijke programmeertalen, hoewel er ook enkele opvallende verschillen zijn. Ook biedt Go de mogelijkheid voor gedistribueerd programmeren, waarbij verschillende processen tegelijk worden uitgevoerd. Het team heeft Go versies 1.15.5 en 1.14.12 vrijgegeven met de volgende aanpassingen: Go 1.15.5 and Go 1.14.12 are released We have just released Go 1.15.5 and Go 1.14.12 to address recently reported security issues. We recommend that all users update to one of these releases (if you’re not sure which, choose Go 1.15.5).