het coaltieakkoord na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, van de gemeente Groningen zegt:

We gaan niet in op aanvragen voor nieuwe grootschalige datacenters.

Dus ja, als je zegt dat het een satellietje is, mag het.

Ook heel sneaky uit het eerdere artikel uit oktober 2021:

De bouw van het mogelijke datacenter staat overigens nog niet vast; de gemeenteraad van Groningen moet daar eerst nog een oordeel over vellen.

Het is niet bekend wanneer het datacenter in bedrijf wordt genomen, mochten de plannen worden goedgekeurd.

Dat zou betekenen dat de gemeenteraad dit dus tussen oktober 2021 en de gemeenteraadsverkiezingen heeft goedgekeurd?

In het coalitieakkoord staat dat er geen nieuwe datacenters bij mogen komen in de gemeente. De komst van het ‘kleine’ datacenter lag echter al langer vast en daarom gaat de bouw door.

De komst van dat ‘kleine’ datacenter lag nog helemaal niet vast want in oktober 2021 was er nog geen klap op gegeven, en toen ging het om een datacenter van 20 hectare ipv minder dan 10.

Heb ik zin om de notulen van de gemeenteraadsvergadering van Groningen tussen oktober 2021 en maart 2022 te gaan lezen om te kijken of dit klopt? Of gooi ik het maar onder de noemer ‘ze hebben het kleiner gehouden dan 10 hectare dus dan mag het alsnog?

Straks komt er zeker een tweede satellietcentrum ernaast die ook mag, want onder de 10 hectare?

[Reactie gewijzigd door tyrunar op 13 juli 2022 18:49]