De Hanzehogeschool in Groningen gaat melding maken van een datalek bij zijn tentamensurveillance-omgeving. Guest access stond nog ingeschakeld in de videoconferencing-applicatie, waardoor iedereen met een link kon meekijken met de studenten.