EU-ministers hebben een akkoord bereikt over de uitbreiding van het aantal sectoren dat verplicht is om cyberincidenten te melden. Ook krijgen die sectoren te maken met meer digitale-veiligheidseisen. Het Europees Parlement en de EC moeten NIB2 nog goedkeuren.