Microsoft heeft zich aangesloten bij de Bytecode Alliance. Dit samenwerkingsverband wil werk maken van de ontwikkeling en ingebruikname van WebAssembly. Dat is een methode voor het compilen van code die zowel het internet als software veiliger en sneller moet maken.