Het algoritme van Youtube beveelt zelf video’s aan die indruisen tegen de eigen communityrichtlijnen. Dat stellen onderzoekers van Mozilla in een studie. Zij analyseerden met behulp van een browserextensie die gegevens verzamelt, de werking van het algoritme.