Even in historisch perspectief: het is gewoon de grote hoeveelheid mensen, de hulpbronnen ter plaatse die zorgen dat China in de afgelopen 2000 jaar met een paar onderbrekingen van soms tientallen tot wel honderd jaar een dieptepunt altijd een supermacht was geweest, vaak door verkeerde keuzes van de heersende keizer en volksopstanden (hongersnood door misoogsten door klimaatveranderingen). Toen het Romeinse Rijk op zijn toppunt was, was er slechts 1 tegenpool dat even machtig en zelfs rijker was dan het Imperium Romanum en dat was het Han-Keizerijk. Romeinse schrijvers schreven over de negatieve balans voor Rome door grote hoeveelheid zilver en goud via tussenhandelaren verdwenen naar het Rijk van de Seres (Serica: zijdeproducerende rijk aka Han-rijk). Na het val van Rome en ook het machtige Han-Rijk, kwam er een tweede opleving tijdens de Tang: tijdens deze periode werden de omringende landen zoals Korea, Japan en Vietnam (door de Chinezen geannexeerd en gesinificeerd, waardoor het land doordrenkt werd met de Chinese cultuur, dat je tot op heden nog altijd kunt merken) en werd het Han-schrift geïntroduceerd in Korea (Hanja) en Japan (Kanji). Japanse cultuur is gewoon doordrenkt met Chinese invloeden, meest zichtbaar in het schrift, de bouwstijl van oude gebouwen en de traditionele kleding, vaak rechtstreeks overgenomen uit de Tang-tijd. Of je het leuk vind of niet: China was en is altijd een invloedrijke factor geweest in de gehele geschiedenis. Het grote verschil met de oude tijden is dat China, nadat het vernederd werd tijdens de koloniale periode, gewoon geleerd heeft om nu expansief te zijn en niet zoals in de oude tijden: Wij zijn het Rijk van het Midden, jullie barbaren buiten het middelpunt van de beschaving, mogen langs komen om te leren en te genieten van de beschaving, maar we hebben geen zin om andere landen op grote schaal te gaan veroveren voor grondstoffen, want we hebben alles al in het perfecte Hemelse Rijk. Het idee werd afgekeken van de totaal andere keuze dat een buitenpost van de Chinese beschaving, in situ Japan, heeft gemaakt om de barbaren buiten de deur te houden. Als je de barbaren wilt verslaan, moet je leren hoe om te gaan met hun wapens (en dus ook ideeën). Door een doorgedreven modernisering weg van het uit China overgenomen Confuciaanse wereldbeeld heeft Japan zich opgewerkt van een buitenpost van het machtige China tot een wereldmacht door consequent het Westen te imiteren. Een van de gevolgen van dat imiteren is dat op een gegeven moment ook het Westerse concept van kolonialisme overgenomen met katastrofale gevolgen voor de rest van Azië. China werd toen slachtoffer van een ongelofelijk vorm van conservatisme, waarbij de Confuciaanse ambtenaren zich gewoon niet konden dat het perfect en verheven Hemelse Rijk hervormingen nodig had, want wat valt er te hervormen als iets al perfect is ? De enorme nederlaag bij de Sino-Japanse oorlog, waarbij het Japan wel moderniseerd en China niet, overtuigde toen de meest conservatieve mandarijn, dat hervormingen nodig waren….helaas te laat, want toen werd China overrompeld door de Westers mogendheden en kwam er een periode van tientallen jaren vernedering van China……Nu China steeds machtiger wordt is er een algemeen opvatting bij de Chinezen: die vernedering NOOIT meer. China zal rijk en machtig worden en zich niet meer de les laten lezen, net als het vroeger het middelpunt van de beschaving en macht was tijdens de Han, Tang en Ming.

Dit gegeven moet je weten om de huidige beweegredenen te begrijpen hoe China tegen de situatie aankijkt.