De Nederlandse Vereniging van Banken spreekt zijn steun uit voor de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden. Het wetsvoorstel moet onder andere helpen bij het tegengaan van digitale fraude en plofkraken.