Helemaal mee eens, mijns inziens vind ik het subsidiëren van elektrische autos en zonne panelen een van de minst efficiënte oplossingen en tegelijkertijd een van de oorzaken van armoede. Grofweg 40% van de woningen op de Nederlandse markt is een huurwoning, waar zonnepanelen dus vrijwel nooit toegepast zullen worden daar de verhuurder (particulier of woningcorporatie) daar geen benefiet van zal zien. Deze zal simpel weg de huur verhogen om de kosten te compenseren. Daarnaast is het bezitten van een EV ook niet gunstig voor een huurder, daar er meestal geen mogelijkheid is om deze ‘thuis’ op te laden.
Aldus krijg je de volgende consequenties; zonnepanelen zijn vrijwel alleen voor woningeigenaren, en EV’s zijn eigenlijk alleen voor een subset van deze woningeigenaren die thuis tegen laag tarief kunnen laden. Woningeigenaren hebben het over het algemeen veel breder te besteden daar hun maandelijkse kosten lager ligt dan een huurder van een vergelijkbare woning.

“The rich get richer, the poor get poorer”

Het gros van de armoedigen van ons land woont in huurwoningen, daar wordt het minimale in geïnvesteerd daar het de verhuurder niets oplevert. En als de verhuurder al iets wilt investeren (om energie te besparen) dan worden ook deze kosten daarvan doorberekend aan de huurder. Ik denk dat de overheid er beter aan zou doen om te eisen van verhuurders aan een bepaald energie label (met terug werkende kracht), en afhankelijk van de verbetering aan isolatie/energie label, de verhuurder te compenseren per woning zonder de huur te verhogen.
Stel verhuurder van woning met energie label G verbeterd woning waardoor deze nu energie label D heeft, krijgt verhuurder compensatie van 2000eu. Zou deze verbeterd worden naar een B label dan zou deze 5000eu ontvangen.

Dat zou goed zijn voor ons energie net, de huurder en verhuurder en het mileu.