De provincie Noord-Holland heeft als eerste provincie van Nederland een datacenterstrategie opgesteld. Daarin staat onder meer onder welke voorwaarden er nieuwe datacenters gebouwd mogen worden. Als onderdeel van die strategie stelt de provincie een warmteregisseur aan.