De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de Nederlandse politie een boete van 50.000 euro opgelegd. In Rotterdam zijn tijdens een periode in 2020 in de coronatijd camera-auto’s ingezet, maar daarvan waren de privacyrisico’s niet in kaart gebracht en er zijn te veel beelden verzameld.

Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens heeft de politie met de specifieke inzet van de camera-auto’s de wet op meerdere manieren overtreden. Het betrof de inzet van twee auto’s met 360-gradencamera’s die gedurende de duur van vijf weken in mei 2020 zijn ingezet in Rotterdam. Het doel van de gemeente Rotterdam was om te controleren of mensen de 1,5 meter afstand wel in acht namen. Met deze auto’s zijn veel mensen herkenbaar in beeld gebracht en de verzamelde beelden werden bekeken in een meldkamer, opgeslagen en konden worden doorgestuurd naar andere politielocaties.

Allereerst had op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming en de Wet politiegegevens een data protection impact assessment of gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd moeten worden. Dat is een instrument om voorafgaand aan de inzet de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen, zodat daarna ook maatregelen kunnen worden genomen om die risico’s te verkleinen. Volgens de AP was zo’n beoordeling nodig, omdat de politie had kunnen weten dat het inzetten van de camera-auto’s waarschijnlijk een hoog privacyrisico opleverde. Bovendien betekende de inzet van de auto’s dat in de openbare ruimte persoonsgegevens van grote groepen mensen zouden zijn verzameld, zonder dat men wist dat er beelden werden gemaakt en hoe ze werden gebruikt.

Daarnaast stipt de AP aan dat de camera-auto’s ook beelden maakten op momenten dat er geen overtredingen van coronamaatregelen werden geconstateerd, bijvoorbeeld als er geen sprake van groepsvorming was. De auto’s maakten herkenbare beelden van mensen en dat gebeurde ook op andere plekken dan de aangewezen ‘hotspots’. Daardoor zijn er te veel beelden gemaakt en opgeslagen, die niet noodzakelijk waren voor de uitvoering van de politietaak.

Het is nog mogelijk dat er bezwaar wordt aangetekend tegen de opgelegde boete, al heeft de politie erkend dat de wet op meerdere punten is overtreden met de inzet van de twee camera-auto’s. Er werd vorig jaar al door de Autoriteit Persoonsgegevens geconstateerd dat de gemeente Rotterdam onrechtmatig handelde door camera-auto’s in te zetten om destijds tijdens de lockdown te kijken of mensen in het openbaar genoeg afstand hielden.

Camera-auto gemeente Rotterdam. Bron: RTV Rijnmond
Camera-auto gemeente Rotterdam. Bron: RTV Rijnmond