Python is een objectgeoriënteerde programmeertaal die kan worden gebruikt om eenvoudige tot complexe, platformonafhankelijke applicaties te ontwikkelen. Het is in de jaren negentig ontworpen door Guido van Rossum, die destijds in Amsterdam voor het CWI werkte. Guido, die als BDFL betrokken was bij de ontwikkeling van Python en tevens voor Dropbox heeft gewerkt en is nadat pensioen niet echt beviel inmiddels aan de slag bij Microsoft. Het ontwikkelteam heeft versies 3.9.2 van Python uitgegeven en de aankodiging voor die uitgave kan hieronder worden gevonden. Python 3.9.2