Snap en LEGO introduceren een gezamenlijk ontworpen Connected Lens. Hiermee kunnen gebruikers van Snapchat samen virtueel aan hetzelfde lego-object bouwen, via een augmentedreality-weergave.