Het Nederlandse Rijk gaat zich de komende jaren nadrukkelijker richten op privacy en cyberveiligheid. Dat is de strekking van de nieuwste prioriteiten binnen de rijksbrede strategie op het gebied van informatievoorziening, die de overheid de I-strategie noemt.