Telecombedrijf Voys hoeft van het Nederlandse gerecht geen boete of dwangsom betalen omdat het weigerde klantendata te delen met de overheid wegens privacyoverwegingen. De rechtbank stelt dat Voys geen afdoende antwoorden kreeg op vragen en daarom niets verweten kan worden.