Versies 21.1.0 en 21.2.0 van Text Editor Pro zijn kort achter elkaar uitgekomen. Deze gratis, kleine en eenvoudige teksteditor heeft uitgebreide mogelijkheden, die vooral voor softwareontwikkelaars interessant zijn. Zo zijn er syntax-highlighting voor meer dan vijftig script- en programmeertalen, macro’s en verticale selectieblokken, en kan het bestanden vergelijken. Het programma wordt actief ontwikkeld en regelmatig verschijnen er nieuwe versies met kleine verbeteringen, al is dat de laatste tijd wat minder. Sinds versie 21.0.0 zijn de volgende veranderingen en verbeteringen aangebracht: Changes in version 21.2.0: