Twee derde van alle Nederlandse bezitters van een elektrische auto heeft thuis een laadstation, wat neerkomt op zo’n tachtigduizend thuislaadstations. De afstand van het huis van een EV-bezitter tot een openbare laadpaal bedraagt gemiddeld genomen 313 meter.