Ubisoft-ceo Yves Guillemot stelde in een bespreking van de nieuwste kwartaalcijfers iets meer open voor de mogelijkheid om overgenomen te worden door een ander bedrijf dan in het verleden. Toen Vivendi Ubisoft enkele jaren geleden wilde overnemen, toonden de Fransen veel verzet.