GGD’s controleren slechts steekproefsgewijs wie gegevens in hun coronasystemen inziet. Daardoor kon grootschalige diefstal van gevoelige data onopgemerkt blijven, zegt minister Hugo de Jonge in een Kamerdebat. 8000 werknemers hadden toegang tot de gegevens.